Καινοτόμα προϊόντα με τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα

ACCOMMODATION

Η εταιρεία AIGRE S.A. διαθέτει ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής προϊόντων όπου  παράγονται όλες οι κατηγορίες και ποιότητες ξυδιού που διαθέτουμε. Επίσης διαθέτει κτίριο γραφείων που στεγάζονται και όλες οι διοικητικές υπηρεσίες της εταιρείας.

CERTIFICATES

Πιστοποιήσεις της Eurocert για την παραγωγή ξυδιού, εφαρμόζοντας το σύστημα διαχείρισης βάσει του προτύπου της ΕΛΟT
Add to cart