Ξύδι λέγεται το ποτό, που παράγεται μέσω της ζύμωσης της αιθανόλης (του αλκοόλ) του κρασιού , μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς την προσθήκη ζάχαρης με την βοήθεια των οξικών βακτηρίων.

Η οξοποιία ΕΓΚΡΕ Α.Ε. χρησιμοποιεί την γερμανική μέθοδο αερόβιας ζύμωσης.

Κάθε ξύδι παρασκευάζεται σύμφωνα με συγκεκριμένες απαιτήσεις του πελάτη επιλέγοντας τη διαθέσιμη πρώτη ύλη.

Ταχεία ή βυθισμένη ζύμωση. Χρησιμοποιείται δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα 316, εξοπλισμένο με στρόβιλο στον πυθμένα του, ώστε να μπαίνει ο εξαναγκασμένος αέρας. Ο αέρας αναμιγνύεται με κρασί και βακτήρια.

Τα βακτήρια λειτουργούν γρήγορα και αιωρούνται στο κύριο στοιχείο τους, το οινόπνευμα κρασιού με την παρουσία σταθερής ποσότητας οξυγόνου. Στο τέλος του μετασχηματισμού, το προϊόν χτυπιέται αφήνοντας μια μικρή ποσότητα μέσα για την επόμενη παρτίδα παραγωγής. 

Οποιαδήποτε επεξεργασία ελέγχεται και διαχειρίζεται διαρκώς από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, ώστε να παραχθεί ένα ξύδι κορυφαίας ποιότητας και τελικά να ελέγχεται ότι το αποτέλεσμα είναι σύμφωνο με τη φήμη της εταιρείας.

 

ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Για την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας και την διασφάλιση της ποιότητας των εμπορευμάτων μας χρησιμοποιούμε τον στόλο οχημάτων της ΧΟΛΕΒΑΣ Α.Χ. Α.Ε.

IMG_7681
Add to cart